Uitval allochtone studenten: Rotterdam, Brussel en Antwerpen gaan samenwerken

Nieuws
15 dec 2015

Hogeschool Rotterdam gaat samen met Hogeschool Odisee in Brussel en de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen op zoek naar oplossingen voor de hoge uitval onder allochtone studenten. De Nederlandse en Vlaamse hogescholen hopen door succesvolle aanpakken uit te wisselen de emancipatiefunctie van het hbo nieuw leven in te blazen.

Het merendeel van de jongeren in Rotterdam, Brussel en Antwerpen is van allochtone komaf en over twee decennia zal zelfs driekwart van de jeugd in de drie steden niet-Westerse wortels hebben. De verandering van de studentenpopulatie stelt de hogescholen voor problemen. Het studiesucces van allochtone studenten blijft achter bij dat van studenten met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond.

Taalontwikkelend lesgeven

De drie hogescholen hebben ieder voor zich ervaring opgedaan met de aanpak van de problemen die de culturele diversiteit met zich meebrengt en hopen van elkaar successen te kunnen leren. Hogeschool Odisee in Brussel heeft positieve resultaten bereikt met ‘taalontwikkelend lesgeven’ een methode waarbij elke docent zich bezighoudt met de taalontwikkeling van zijn studenten. Hij of zij doorspekt het vakonderwijs met taaldoelen, levert taalsteun en zorgt voor lessen vol interactiemogelijkheden.

Peercoaching

De Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen is expert in het multicultureel opleiden van leraren. De docenten van lerarenopleiding volgen intensieve nascholing op dit terrein en volgen ook diversiteitstages in het werkveld om hun studenten te kunnen voorbereiden op het werken in een multiculturele schoolomgeving. Hogeschool Rotterdam heeft veel ervaring met peercoaching. Ouderejaars coachen jongere studenten en de jongere studenten coachen op hun beurt kwetsbare (allochtone) scholieren in het voortgezet onderwijs.

Conferentie

Het plan is dat de drie hogescholen ervaringen met deze en andere diversiteitprojecten uitwisselen en elkaars succesvolle aanpakken overnemen. In 2016 beleggen de drie hogescholen een conferentie over het verbeteren van de studieprestaties van allochtone studenten.

©Hogeronderwijs.nu

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren