Onderwijskeuring: minister wedt op twee paarden

Nieuws
16 dec 2015

Minister Bussemaker komt de Tweede Kamer tegemoet. Ze beperkt haar experiment waarbij instellingen zelf de kwaliteit van hun opleidingen mogen keuren en gaat daarnaast proefdraaien met het alternatief dat de VVD, SP en GroenLinks hebben bedacht. Daarbij worden opleidingen juist wel door externe deskundigen gekeurd.

Eind september kreeg Bussemaker haar voorstel voor een nieuwe vorm van onderwijsaccreditatie niet door de Kamer. Regeringspartij VVD had stevige kritiek op het plan van de minister om zes hogescholen en zes universiteiten de komende jaren te laten experimenteren met instellingsaccreditatie: wie dat keurmerk behaalt, zou voortaan het recht hebben om de kwaliteitskeuring van zijn eigen opleidingen zelf te regelen.

Lichte opleidingstoets

De minister moest terug naar de tekentafel, maar riep partijen op om dan wel duidelijk te maken wat ze wilden. VVD, SP en GroenLinks namen de handschoen op en presenteerden twee weken geleden een alternatief plan. Wat hen betreft blijft onderwijskeurmeester NVAO elke opleiding afzonderlijk keuren, maar wel minder uitgebreid dan nu gebeurt.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker dat ze dit voorstel een goede aanvulling vindt en dat ze er op beperkte schaal mee wil experimenteren bij drie hogescholen en drie universiteiten.

Halvering

Het bekritiseerde experiment met instellingsaccreditatie gaat niet van tafel, maar de minister doet wel wat water bij de wijn. Zo halveert ze het aantal deelnemers: net als bij de nieuwe pilot met opleidingskeuringen mogen er drie universiteiten en drie hogescholen meedoen. Om de kwaliteit van de keuringscommissies die een universiteit of hogeschool benoemt te waarborgen, wil ze dat de NVAO steekproefsgewijs beoordeelt of de leden onafhankelijk en deskundig zijn.

Studentenpanel

Ook willigt ze het verzoek van studentenorganisaties ISO en LSVb in om studenten een grotere stem te geven. Ze krijgen wat haar betreft een vaste rol bij de accreditatie in een zogenoemd studentenpanel. ISO-voorzitter Linde de Nie is daar blij mee: “Hierdoor zullen noodzakelijke verbeteringen van het onderwijs veel beter naar voren komen.”

Verder wil ze een ‘noodremprocedure’ vaststellen: als de medezeggenschapsraad of de opleidingscommissie de gang van zaken niet meer steunt, moet het instellingsbestuur het experiment beëindigen. Gebeurt dat niet en is de kwaliteit van het onderwijs in het geding, dan grijpt de minister zelf in.

Bussemaker hoopt dat de Kamer snel met beide experimenten wil instemmen. Dat debat wordt volgend jaar gevoerd.

©HOP

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren