Medezeggenschapsraad HU Diensten stapt op

Nieuws
16 dec 2015

Het rommelt weer bij de Hogeschool Utrecht. Maandag is de voltallige personeelsraad van de HU Diensten opgestapt omdat de directie de raad niet serieus neemt als overlegpartner. Bij de HU Diensten is een reorganisatie gaande waarbij twintig procent van de arbeidsplaatsen verdwijnt.

De personeelsmedezeggenschapsraad krijgt de stukken die nodig zijn om invloed uit te kunnen oefenen op de besluitvorming te laat of helemaal niet, schrijven de negen opgestapte leden in een korte verklaring. Ondanks diverse pogingen is het al een half jaar niet gelukt om tot formeel overleg met de directie te komen. Dat de directie maandag zonder opgaaf van redenen een overleg met de personeelsraad op het laatste moment afzegde, was echter de druppel die emmer deed overlopen. ‘Zo kunnen wij niet effectief zijn, we stoppen ermee’, schrijven de negen opgestapte leden.

Natuurlijk verloop

Het is al een jaar onrustig bij de Hogeschool Utrecht. Bij een informatiebijeenkomst over de bezuinigingen op het ondersteunend personeel die de personeelsraad in november vorig jaar organiseerde, kwamen tweehonderd medewerkers opdraven die vreesden voor hun baan. Volgens het college van bestuur is die vrees ongegrond omdat de afslanking van de diensten via natuurlijk verloop plaats kan vinden.

Dit voorjaar kwam via het Onderwijsblad naar buiten dat leidinggevenden het natuurlijk verloop regelmatig een handje helpen. Medewerkers van de diensten krijgen een vaststellingsovereenkomsten aangeboden waarmee ze – in ruil voor een bescheiden vertrekregeling – instemmen met hun ontslag. Mensen die de overeenkomst niet willen tekenen zouden met negatieve beoordelingen onder druk worden gezet om toch te tekenen.

Feitenonderzoek

In een reactie op het artikel in het Onderwijsblad beloofde het college van bestuur dit voorjaar een onafhankelijk feitenonderzoek te laten doen naar de beschuldigingen van intimidatie. De resultaten van dat onderzoek werden vorige week gepubliceerd. GroenLinks-senator Frits Lintmeijer, die het onderzoek leidde, constateert dat er een aantal ‘lelijke missers’ zijn gemaakt, die vaker voorkomen dan voor goed werkgeverschap wenselijk is. Maar er is volgens de onderzoeker geen sprake van een doelbewust patroon van onheuse bejegening.

Blik vooruit

Lintmeijer beveelt het college van bestuur aan de onrust onder het personeel serieus te nemen en streng op te treden tegen onzorgvuldig management. Het bestuur wil alleen schriftelijk reageren op het rapport. ‘De regiegroep – bestaande uit een vertegenwoordiging van de Hogeschoolraad én het College van Bestuur – hebben het onderzoeksrapport Goed werkgeverschap tijdens de transitie geaccepteerd en de aanbevelingen tot zich genomen. De uitkomsten bieden een impuls om het goede werkgeverschap van Hogeschool Utrecht verder vorm te geven. De conclusies en aanbevelingen zijn voeding voor een vervolgdialoog met onder andere leidinggevenden, waarbij de blik vooruit is gericht’, aldus de verklaring.

@Hogeronderwijs.nu/Yvonne van de Meent

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren