Handjevol bestuurders hoger onderwijs verdient meer dan een minister

Nieuws
16 dec 2015

In 2014 verdienden drie universitaire bestuurders en vijf hogeschoolbestuurders meer dan het maximale salaris dat de wet voorschrijft. Maar allemaal kunnen ze dat prima uitleggen.

Vorig jaar verdienden drie universitaire bestuurders meer dan het in de Wet Normering Topinkomens vastgelegde bedrag. Ook vijf hogeschoolbestuurders zaten boven hun norm, blijkt uit de jaarrapportage over 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In het hbo mochten bestuurders vorig jaar bijna twee ton verdienen. Bestuurders in het wo profiteerden nog van een overgangsregeling en mochten ruim 230 duizend euro ontvangen.

Terugvordering

De bestuurders overschreden weliswaar de norm, maar ze gaan daarmee niet over de schreef. De meesten zaten in de overgangsfase: een periode van vier jaar waarin er bij lopende contracten niet aan het salaris gemorreld mag worden.

De enige hogeronderwijsinstelling die in 2014 wel zijn boekje te buiten ging was kunsthogeschool ArtEZ. Daar is 154 duizend euro te veel betaald voor een interimbestuurder. Dat geld moet de hogeschool terugvorderen, schreef onderwijsminister Bussemaker begin februari al aan de Tweede Kamer. In november werd duidelijk dat het ArtEZ niet is gelukt het geld terug te krijgen, daarom gaat het ministerie van onderwijs nu zelf terugvorderen.

Toezichthouders

Leden van de raden van toezicht van universiteiten en hogescholen vallen ook onder de wet die topsalarissen inperkt. Vorig jaar mochten de toezichthouders hooguit vijf procent verdienen van het maximale bestuurderssalaris, en de voorzitter van hun raad mocht 7,5 procent krijgen.

In het hbo gingen tien van de 144 leden van raden van toezicht daar overheen. Dat zijn toezichthouders van Windesheim en de NHTV Breda, maar ook drie leden van Avans, NHL en Stenden. Bij die laatste hogeschool ging het om een oud contract, blijkt uit de rapportage.

Maar de politiek vindt dat de raden van toezicht meer gewicht hebben gekregen en dus ook iets meer mogen verdienen. Voor 2015 zijn die normpercentagen verdubbeld en zal waarschijnlijk geen enkele toezichthouder meer te veel verdienen.

 Ministerssalaris

Op 1 januari 2013 werd de eerste Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht: bestuurders in de publieke sector mochten maximaal 130 procent van een ministerssalaris verdienen. Per 1 januari 2015 geldt er een nieuwe Wet Normering Topinkomens waarin bestuurders op termijn niet meer mogen verdienen dan een minister.

Voor bestuurders van universiteiten gaat de nieuwe WNT pas in 2016 gelden, besloot minister Bussemaker eind 2014. Dat uitstel had te maken met een beslissing van de minister van Volksgezondheid, die de bestuurders van academische ziekenhuizen een jaartje extra gaf.

©HOP

Instelling Wie? Totale bezoldiging Reden
Technische Universiteit Delft lid CvB € 247.455 overgangsrecht
Universiteit van Amsterdam rector magnificus € 232.866 gratificatie bij het 40-jarig ambtsjubileum
Wageningen Universiteit voorzitter CvB € 105.433 overgangsrecht. In dienst tot 1 maart 2014.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen lid CvB € 53.961
(90 dagen)
onbekend
Hogeschool Utrecht voorzitter CvB € 215.019 overgangsrecht
Hogeschool Windesheim voorzitter CvB € 210.165 overgangsrecht
Fontys Hogescholen voorzitter CvB € 56.584
(90 dagen)
vanwege vakantie-uitkering uit 2013
Hogeschool Rotterdam lid CvB € 52.358
(90 dagen)
vanwege uitdiensttreding is het vakantiegeld 2013 in 2014 uitbetaald.
Bron: WNT Jaarrapportage 2014, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren