Avans spreekt reserves aan om docenten te ontlasten

Nieuws
18 dec 2015

Docenten bij Avans Hogeschool worden volgend jaar tachtig uur minder ingeroosterd. De vrijkomende tijd kunnen ze besteden aan intensiever contact met studenten. Door de maatregel, waarmee 5,2 miljoen euro per jaar is gemoeid, kunnen er in 2016 zestig tot zeventig extra docenten worden aangetrokken.

Avans Hogeschool heeft de afgelopen zes jaar ruim honderd miljoen euro overgehouden. Vorig jaar bleef er zelfs 27 miljoen euro op de plank liggen, elf procent van de inkomsten. Hoewel er niks mis is met het onderwijs – in september werd Avans door de Keuzegids Hoger Onderwijs weer uitgeroepen tot de beste grote hogeschool van Nederland – dringt de medezeggenschapsraad er sinds dit voorjaar op aan de recordoverschotten in te zetten voor het onderwijs.

De werkdruk blijft hoog op de agenda, dat probleem los je niet op door docenten 80 uur per jaar vrij te roosteren

Studenten in de raad willen meer persoonlijke aandacht en docenten vinden dat er iets gedaan moet worden aan de hoge werkdruk. Het college van bestuur was tot nog toe echter niet van zins om ‘zomaar’ geld uit te geven aan extra docenten of meer contacturen, zonder garanties dat de werkdruk echt naar beneden zou gaan en de onderwijskwaliteit omhoog. Maar na maanden overleg is er toch overeenstemming bereikt over de aanwending van de opgepotte miljoenen.

Minder voor de klas

Deze week heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met de begroting voor 2016. Daarin trekt het college van bestuur 5,2 miljoen euro uit om docenten te ontlasten. Ze worden vijf procent van hun werktijd minder ingeroosterd. Een docent met een full time aanstelling staat daardoor tachtig uur per jaar – twee uur per week – minder voor de klas, rekent een raadsvoorzitter Jacques Pijnappels voor. Daardoor houden ze meer tijd over voor contact met hun studenten.

Voor de vrijkomende lesuren worden extra docenten aangetrokken. “De formatie kan met zestig tot zeventig fte uitgebreid kan worden”, aldus Pijnappels. De maatregel geldt voorlopig alleen voor onderwijsgevenden, maar als onderwijsondersteunende en facilitaire diensten kunnen aantonen dat er bij hun ook sprake is van een werkdrukprobleem, kunnen zij rekenen op extra geld om medewerkers te ontlasten, heeft het college van bestuur beloofd.

Curriculumvernieuwing

De tachtig uur die Avans-docenten worden vrij geroosterd, komt bovenop de veertig uur die elke hbo-werknemer volgens de vorig jaar afgesloten cao kan opnemen om de ‘duurzame inzetbaarheid’ te vergroten. “Deze maatregel staat daar helemaal los van. Het is ook geen extra vrije tijd, maar een verschuiving in de taaklast”, aldus Pijnappels.

Naast de 5,2 miljoen die Avans uittrekt voor het vrij roosteren van docenten wordt er al 24 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor andere maatregelen die de onderwijskwaliteit moeten verbeteren. Dat geld gaat naar curriculumvernieuwing en naar scholing van docenten.

Zelfsturende teams

Alles bij elkaar besteedt Avans volgens Pijnappels meer dan de ‘voorinvestering’ die met minister Bussemaker is afgesproken. Vooruitlopend op de extra inkomsten die vanaf 2018 vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs hebben hogescholen beloofd gezamenlijk 200 miljoen per jaar uit eigen middelen te investeren in het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Toch vindt de raadsvoorzitter dat er nog meer moet gebeuren. “De werkdruk aanpakken blijft hoog op de agenda staan. Dat probleem los je niet op door docenten tachtig uur per jaar vrij te roosteren. We moeten onze werkprocessen efficiënter organiseren en kijken naar hoe we docenten beter in kunnen zetten.” Bij Avans lopen al pilots met zelfsturende onderwijsteams die in onderling overleg de taken verdelen. “We kunnen veel slimmer werken als teams ruimte krijgen hun eigen werk te organiseren.”

Klein overschot

Ondanks de extra investeringen zal Avans in 2016 ook weer geld over houden. Geen 27 miljoen, maar er is wel weer “een klein overschot” begroot, stelt Pijnappels. Daar heeft de raadsvoorzitter geen moeite mee. “We moeten ook geld reserveren. De studentenaantallen gaan dalen en dan wil je niet meteen docenten ontslaan”, vindt hij.

Maar Avans heeft toch al meer dan 100 miljoen euro op de bank staan? “Klopt, er kan ook nog best wat meer gebeuren. Maar daarover praten we de komend jaar verder. Het geld dat binnenkomt moet naar het onderwijs, maar we gaan het niet zomaar over de balk gooien. We willen zeker weten dat investeringen echt bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.”

©Hogeronderwijs.nu/Yvonne van de Meent

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren