In drie jaar academisch geschoolde juf of meester

Nieuws
5 nov 2015

De Radboud Universiteit Nijmegen werkt aan een bacheloropleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs. Studenten kunnen in drie jaar juf of meester worden en krijgen een universitair bachelordiploma.

Basisscholen hebben behoefte aan academisch geschoolde leerkrachten, concluderen universiteitenvereniging VSNU en de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Deze week boden de twee organisaties minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een verkenning aan naar manieren om meer academici in het basisonderwijs voor de klas te krijgen.

“Enerzijds willen we meer vwo’ers naar de lerarenopleidingen trekken”, zegt de Utrechtse hoogleraar onderwijskunde Theo Wubbels die in de stuurgroep zat. “Anderzijds wil de PO-raad dat universiteiten meer betrokken zijn bij de kwaliteit van het primair onderwijs.”

Meer initiatieven

Het kabinet wil al jaren meer vwo’ers voor de klas. Nu heeft slechts zo’n tien procent van de pabo-studenten een vwo-diploma. Dat aandeel steeg een aantal jaren achtereen maar stokt weer, blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Dekker gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Dus is er al van alles bedacht om de pabo voor vwo’ers interessanter te maken. In maart kondigden Tilburg University en Fontys Hogescholen een gezamenlijk traject aan waarin studenten binnen vier jaar een pabo-diploma én een masterdiploma halen. Sinds enkele jaren kunnen vwo’ers al kiezen voor de ‘academische pabo’, een combinatie van een hbo- en wo-bacheloropleiding die vier jaar duurt.

Een jaar korter

“De nieuwe opleiding van de Radboud Universiteit is ten eerste een jaar korter, dat is voor sommige mensen al een plus”, zegt Wubbels. “Maar inhoudelijk zal die ook duidelijk anders worden.”

Omdat het om een volledig nieuwe opleiding gaat, moet er goedkeuring komen van een speciale commissie die oordeelt over de doelmatigheid van de nieuwe bachelor en van keurmeester NVAO. Wubbels heeft morgen een gesprek met beide organisaties om te kijken of dat versneld geregeld kan worden. “Ik hoop dat de opleiding in september 2016 van start kan. Maar 2017 zou ook heel goed kunnen.”

©HOP

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren