PvdA en VVD: ‘Laat scholen zelf leraren opleiden’

Nieuws
28 okt 2015

Coalitiepartijen VVD en PvdA willen dat iedereen met een bachelordiploma straks voor de klas mag staan. De school zelf zou deze docenten verder moeten opleiden. De AOb ziet niets in deze plannen. “Dit gaat uit van de verkeerde gedachte dat iedereen les kan geven”, stelt bestuurder Douwe van der Zweep.

Het is met name voor universitaire studenten “maximaal onaantrekkelijk” om voor het lerarenvak te kiezen, zeggen Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Loes Ypma (PvdA) tegen nieuwswebsite Nu.nl. Wo’ers die op middelbare scholen willen werken, moeten nu ná hun bachelor en master nog een lerarenopleiding volgen.

Maar ook voor hbo’ers is het volgens de twee partijen niet aantrekkelijk om leraar te worden. Daarom willen VVD en PvdA dat afgestudeerden meteen voor de klas kunnen staan – ongeacht de opleiding die ze gevolgd hebben. Eenmaal aan het werk, moeten ze door de school verder worden opgeleid om hun lesbevoegdheid te halen.

Tekorten verwacht

Hoewel er op dit moment veel leraren werkloos thuis zitten, worden er over een jaar of drie weer tekorten verwacht. In het middelbaar beroepsonderwijs voorspelt het ministerie van Onderwijs een tekort van 1900 mensen in 2018 en in het voortgezet onderwijs zijn er meer leraren nodig in de bètavakken en de talen. Daarom zijn er nu maatregelen nodig om het leraarschap aantrekkelijker te maken, vinden Duisenberg en Ypma.

Maar de Kamerleden gaan daarin een stapje dan minister Bussemaker die ook probeert het lerarenvak aantrekkelijker te maken voor hoger opgeleiden en zij-instromers. Begin deze maand besloot ze dat universitair afgestudeerden voortaan ook de ‘educatieve minor’ mogen volgen, een vakkenpakket van een half jaar. Wie die minor met goed succes heeft afgerond mag lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.

Sectororganisatie VO-raad is daar positief over, maar een woordvoerder merkt ook op dat de studenten die een half jaar educatieve vakken hebben gevolgd nog maar weinig praktijkervaring hebben. Vooral op het terrein van pedagogisch-didactische vaardigheden moeten scholen deze leraren nog intensief begeleiden, aldus de woordvoerder.

Bevoegdheid

De Algemene Onderwijsbond ziet niets  in de coalitieplannen.  “Lesgeven is een vak apart waarvoor je een lerarenopleiding moet volgen”, zegt bestuurder Douwe van der Zweep. “Het uitgangspunt is dat de lessen worden gegeven door bevoegde leraren. Die weten hoe je iets uitlegt en hoe je voor een goed klimaat in de klas zorgt omdat ze een lerarenopleiding hebben gevolgd. Dat is echt iets anders dan afgestudeerden van het hbo of wo meteen voor de klas zetten. Die missen pedagogische en didactische bagage.”

©HOP/Algemene Onderwijsbond

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren