Even bellen met: AOb-bestuurder Douwe van der Zweep ‘Kabinet moet portemonnee trekken om beloofde loonsverhoging te betalen’

Even bellen met 09-10-2015 | De AOb tekende in juli niet voor een loonsverhoging van 5 procent; de bond had geen vertrouwen in de ‘op de achterkant van een sigarendoos gemaakte berekeningen’ van het kabinet. Pensioenfonds ABP maakte deze week duidelijk dat die scepsis terecht was. De premies kunnen niet omlaag, terwijl een deel van de salarisverhoging daaruit betaald zou moeten worden. Het kabinet moet nu zelf over de brug komen, vindt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep.

Waarom heeft de AOb het loonakkoord niet getekend?

“De loonsverhoging van 5 procent die het kabinet heeft beloofd, wordt voor een deel betaald uit een verlaging van de pensioenpremie. Wij wilden goed doorrekenen wat die premieverlaging precies betekent voor de pensioenen. En we wilden tijd hebben om met onze leden te bespreken of ze wel een loonsverhoging willen als daar een soberder pensioen tegenover staat. Maar wij kregen het mes op de keel. Het kabinet wilde per se voor de zomervakantie een akkoord om op Prinsjesdag goede sier te kunnen maken met een feestbegroting.”

De bonden die wel tekenden zeggen dat het pensioen niet wordt aangetast.

“Er wordt volgens het loonruimteakkoord een zesde minder premie ingelegd. Dat is forse. Natuurlijk heeft dat invloed op de pensioenen, gratis geld bestaat niet. Onze conclusie wordt nu bevestigd door het ABP-bestuur, dat deze week aangeeft dat ze het afgesproken pensioen niet voor zo’n lage premie kan uitvoeren.”

Waarom kan het ABP de premies niet verlagen?

“Het ABP heeft het – net als veel andere pensioenfondsen – moeilijk. Dit komt onder andere door de lage rente. Het fonds heeft te weinig buffers. De dekkingsgraad schommelt rond de 100 procent, terwijl die van De Nederlandse Bank 128 procent moet zijn. In het loonruimteakkoord is afgesproken de herstelopslag te schrappen, een extra heffing die juist was bedoeld als steun in de rug voor het fonds. Bovendien heeft De Nederlandse Bank een paar dagen na het afsluiten van het akkoord besloten de rekenrente te verlagen (van 4,2 naar 3,3 procent, red.). Daardoor neemt de dekkingsgraad verder af. Daar is in het akkoord geen rekening meegehouden, terwijl het kabinet had kunnen weten dat die verlaging eraan zat te komen. Het ABP-bestuur zegt dat die premieverlaging gewoon niet kan tenzij je minder pensioen toezegt.”

Moet het kabinet nu de portemonnee trekken?

“Dat lijkt me nogal wiedes. Als het onderwijs zelf het gat moet gaan dichten, krijgen we de rekening bij de cao-onderhandelingen gepresenteerd in de vorm van grotere klassen en een hogere werkdruk. Dat wil helemaal niemand.”

Als het kabinet dat geld niet heeft, gaat de loonsverhoging niet door?

“In de hbo-cao die nog tot april 2016 doorloopt, hebben we al een loonsverhoging van 3 procent afgesproken. Die gaat gewoon door. Maar hoe de afspraken in het loonruimteakkoord in de onderwijs-cao’s vertaald moeten worden was al onduidelijk. Nu de bodem onder dat akkoord is verdwenen, weten we helemaal niet meer hoe het nu hoe het verder moet met de cao’s.

Het kabinet wilde juist de impasse in het cao-overleg doorbreken.

“Dat was de bedoeling, maar dit akkoord heeft alleen maar meer mot opgeleverd. De 400.000 werknemers in het onderwijs wachten al maanden op een cao en op de loonsverhoging waarvan een deel al op 1 september op de bankrekening zou staan. Allemaal loze beloften. Dat krijg je als je op de achterkant van een sigarendoosje een paar berekeningen maakt en niet de tijd neemt voor een fatsoenlijke discussie.”

©Hogeronderwijs.nu/Yvonne van de Meent

 

 

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren