Beginnende leraren hadden meer willen leren over lesgeven

Nieuws
9 okt 2015

Met de kennis van jonge leraren zit het tegenwoordig wel goed, constateert de Onderwijsinspectie. Nu moeten ze weer beter leren lesgeven. Vooral omgaan met verschillen tussen leerlingen is een aandachtspunt.

Het blijft een slingerbeweging. Een paar jaar geleden moesten tweedegraads lerarenopleidingen nog flink aan de bak omdat het kennisniveau van jonge leraren te wensen over liet, nu vinden startende docenten en hun leidinggevenden dat er te weinig aandacht is voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het opbouwen van lesprogramma’s.

Tachtig procent van de afgestudeerden van tweedegraads lerarenopleidingen is tevreden over hun vakkennis, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie waarvoor bijna duizend recent afgestudeerden en ruim tweehonderd leidinggevenden in het voortgezet onderwijs en mbo werden geënquêteerd.

Toetsen maken

Ook een aantal basale didactische vaardigheden als ‘stof uitleggen’ en ‘lesdoelen formuleren’ hebben de jonge leraren naar eigen zeggen ook goed onder de knie. Maar hun opleiding had meer aandacht mogen besteden aan het maken van toetsen en het gebruik van digitale leermiddelen.

Verder vinden veel beginnende leraren het moeilijk om in te spelen op verschillen tussen leerlingen en voelen ze zich minder goed voorbereid op het (v)mbo dan op havo en vwo

Schoolleiders valt het vooral op dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen de opleidingen. Maar liefst veertig procent stelt dat het niveau van leraren sterk afhankelijk is van de hogeschool waar ze vandaan komen.

Meer praktijkervaring

De Onderwijsinspectie wil dat studenten meer praktijkervaring opdoen en dat er meer aandacht komt voor omgang met verschillen tussen leerlingen. Maar verwacht geen wonderen van de opleidingen: “Niet alles kan worden gerealiseerd binnen een opleidingstijd van vier jaar. We zien een kloof tussen enerzijds de verwachtingen van de afgestudeerden en het werkveld, en anderzijds de mate waarin de opleiding studenten kan voorbereiden op het leraarsvak.”

Een opleiding is het startpunt, benadrukt het rapport. Scholen moeten hun werknemers blijven bijscholen, en hun startende docenten goed begeleiden.

©HOP

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren