Bussemaker pal achter toelatingstoetsen pabo

Nieuws
21 sep 2015

Onderwijsminister Bussemaker denkt dat de forse daling van de instroom bij de pabo’s niet hoeft te betekenen dat het aantal afgestudeerden ook flink terugloopt. De strengere toelatingseisen zorgen volgens haar voor een hoger kennisniveau bij eerstejaars waardoor de uitval daalt.

Vorige maand meldde het Onderwijsblad dat de nieuwe toelatingstoetsen bij de lerarenopleidingen basisonderwijs zorgen voor een drastische afname van het aantal inschrijvingen. Gemiddeld trekken de pabo’s dit jaar 30 procent minder eerstejaars.

SGP-Kamerlid Bisschop stelde hierover Kamervragen. De minister schrijft in de antwoorden die ze vrijdag naar de Kamer stuurde dat de toelatingstoetsen zijn ingevoerd omdat de pabo’s hinder ondervonden van de grote verschillen in kennisniveau tussen eerstejaars. Met steun van de pabo’s én de Tweede Kamer zijn daarom de toelatingseisen aangescherpt.

Opfrissen

De toelatingstoetsen meten of aankomende pabo-studenten de leerstof van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek op havo-3/vmbo-t4-niveau beheersen. Door die toetsen zijn scholieren die naar de pabo willen gedwongen die kennis weer op te frissen. Bussemaker vindt het daarom aannemelijk dat de kwaliteit van de instroom stijgt en dat daardoor de hoge uitval in het eerste jaar – in 2013 was dat 41 procent – flink zal teruglopen. Dat compenseert de terugval bij de instroom.

Omdat studenten bij hun profielkeuze nog geen rekening hebben kunnen houden met de nieuwe toelatingseisen, krijgen zij gratis ondersteuning bij het op peil brengen van hun kennis. Dit jaar hebben ruim 2000 studenten gebruik gemaakt van die hulp. Uit onderzoek blijkt dat de ondersteuning goed wordt gewaardeerd.

Financiële compensatie

Samen met de Vereniging Hogescholen kijkt Bussemaker naar mogelijkheden om de pabo’s financieel te compenseren vanwege de grote afname van studenten. De hogescholen zijn bereid afspraken te maken over een tijdelijke herschikking van de bekostiging. ‘Ik sta daar voor open’, aldus de minister.

©AOb/Hogeronderwijs.nu

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren