Avans-MR wil opgepotte miljoenen besteden aan meer onderwijstijd

Nieuws
11 sep 2015

De afgelopen zes jaar heeft Avans Hogeschool ruim 100 miljoen euro overgehouden en in 2016 en 2017 worden er weer overschotten verwacht. De medezeggenschapsraad vindt dat het geld niet langer op de plank mag blijven liggen en wil een deel inzetten om docenten meer tijd te geven voor persoonlijk contact met studenten.

Wat moet er gebeuren met de forse overschotten die Avans Hogeschool de afgelopen jaren heeft geboekt? Vorig jaar bleef er 27 miljoen euro over, elf procent van de totale inkomsten. In 2013 boekte de hogeschool een overschot van 19 miljoen en ook in de jaren daarvoor bleven er miljoenen op de plank liggen. In zes jaar tijd groeiden de reserves daardoor met 100 miljoen euro.

Docenten hebben maar tien minuten om een toets na te kijken

“Avans-medewerkers mogen tevreden zijn met die stevige financiële basis”, stelt Jacques Pijnappels, voorzitter van de medezeggenschapsraad. Maar het kan volgens hem niet de bedoeling zijn dat al die opgespaarde miljoenen op de plank blijven liggen. “Het is maatschappelijk geld dat uitgegeven moet worden aan onderwijs.”

Persoonlijke aandacht

Studenten in de medezeggenschapsraad hebben dit voorjaar al aangedrongen op meer contacturen. “Maar ze willen vooral meer persoonlijke aandacht van docenten”, weet Pijnappels. En docenten zijn weliswaar op alle fronten tevreden over het werkklimaat bij Avans, maar klagen wel over de hoge werkdruk.

De raad pleit daarom voor een structurele ophoging van de onderwijsbudgetten zodat de academies ruimte krijgen om het onderwijs kleinschaliger te organiseren en docenten meer tijd te geven voor individuele begeleiding van studenten. Pijnappels: “Avans is financieel zeer gezond, dus we kunnen ons dat makkelijk permitteren.”

Niet ‘zomaar’ uitgeven

Het college van bestuur peinst er echter niet over om het geld ‘zomaar’ uit te geven. “Doordat we reserves hebben, zitten we in een situatie dat we kunnen investeren als het nodig is. Maar het geld hoeft niet op”, liet collegelid Marja Kamsma in juli aan hogeschoolblad Punt weten.

Extra docenten aan stellen zoals bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam doen, zit er bij Avans niet in. “Voor activiteiten waar we heil in zien, zijn er altijd extra middelen, maar we gaan niet zomaar zeggen dat iedere academie er een aantal fte bij krijgt”, aldus Kamsma. Door extra docenten aan te stellen, neemt de werkdruk volgens haar niet automatisch af. “We gaan dan nog meer zaken oppakken die ons ook een goed idee lijken en waar we eerder niet aan toe zijn gekomen.”

Verschil maken

Avans investeert bovendien al fors in onderwijsvernieuwing. Zo is er jaarlijks 6,6 miljoen euro beschikbaar voor het ombouwen van de curricula. De programma’s krijgen een multidisciplinair karakter zodat Avans-afgestudeerden ‘het verschil kunnen maken in de complexe samenleving waarin zij werken en leven’, aldus het strategisch plan Ambitie 2020. In de nieuwe programma’s wordt bovendien met kleinere groepen gewerkt.

“Het college van bestuur kiest in Ambitie 2020 voor de langere termijn”, constateert Pijnappels, “maar we kunnen nu al verschil maken.” Docenten hebben maar tien minuten om een toets na te kijken en voor het uitvoeren van een onderwijsblok van tien weken krijgen we negen uur per student. Toen ik hier 25 jaar geleden begon had ik veel meer tijd en kon ik nog echt contact maken met studenten. Nu heb je vaak niet eens voldoende tijd om alle emailtjes af te handelen.”

Dialoog

De studenten van de medezeggenschapsraad hebben hun wensen voorgelegd aan de raad van toezicht en begin juni is er een bijeenkomst geweest met het college van bestuur over de kwaliteit van het onderwijs. Pijnappels: “We zijn nu in gesprek met collegevoorzitter Paul Rüpp over de mogelijkheden meer geld te besteden aan het student-docentcontact. Als medezeggenschapsraad hebben we er alle vertrouwen in dat deze dialoog de gewenste resultaten zal opleveren en dat we in 2016 al een deel van de reserves kunnen inzetten voor het onderwijs. Om verschil te maken, hoeven we natuurlijk niet te wachten tot 2020.”

©Hogeronderwijs.nu

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren