Beurs voor lerarenopleiding op masterniveau

Nieuws
28 aug 2015

Leraren in opleiding die een masteropleiding willen volgen, kunnen vanaf volgende week een beurs van drie- tot vijfduizend euro krijgen. Daarmee hoopt het kabinet de komende jaren in totaal zestienhonderd extra masters voor de klas te krijgen.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil meer leraren met een masterdiploma voor de klas en zo de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarom is er voor docenten die al een baan hebben, maar nog geen masterdiploma, al een paar jaar de Lerarenbeurs.

De nieuwe beurs is bedoeld voor leraren die nog in opleiding zijn. De beurzen werden vorig jaar al aangekondigd, toen duidelijk werd dat de basisbeurs zou worden afgeschaft. De regeling is vandaag gepubliceerd.

Dekker hoopt studenten aan de lerarenopleidingen ermee te stimuleren door te gaan met een master. Ook studenten die dit collegejaar aan hun masteropleiding beginnen kunnen er nog van profiteren. Ze moeten de beurs dan wel vóór 1 november aanvragen.

Bèta’s

Voor studenten die een universitaire masteropleiding volgen is tot en met 2018 drie miljoen euro subsidie per jaar beschikbaar. Dekker hoopt in totaal duizend extra studenten te verleiden leraar te worden in de tekortvakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks of Latijn en de bètavakken natuurkunde, wiskunde of scheikunde.

De tegemoetkoming bestaat uit een vergoeding voor collegegeld en studiekosten en bedraagt drieduizend euro. Voor bètastudenten trekt Dekker echter tweeduizend euro extra uit, omdat zij “minder snel geneigd zijn om een lerarenopleiding te volgen”.

Academici

Er is geen beurs voor studenten aan eerstegraads masteropleidingen in het hbo – ook al zijn zij straks eveneens bevoegd om in de bovenbouw van het vwo les te geven. Staatssecretaris Dekker liet al eerder weten dat hij vooral meer academici voor de klas wil.

Maar de hbo-masters vallen niet helemaal buiten de boot. Voor recent afgestudeerden van de pabo is tot en met 2017 één miljoen euro aan beurzen beschikbaar. Ze moeten dan doorstuderen aan een hbo-masteropleiding special educational needs, leren & innoveren of pedagogiek. Ook voor de universitaire masteropleidingen onderwijskunde en pedagogische wetenschappen komen beurzen beschikbaar. Het ministerie hoopt op een toename van zeshonderd extra masterstudenten.

Streefcijfers

De regeling is een uitwerking van de afspraken die Dekker heeft gemaakt met het basis- en voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs moet in 2020 dertig procent van de onderwijzers een masteropleiding hebben gevolgd. In 2013 lag was dat twintig procent. In de bovenbouw van het vwo moet het aandeel academici groeien van 53 naar ruim tachtig procent.

©HOP

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren