Groen licht voor hbo-cao

Nieuws
1 dec 2014

De leden van de onderwijsvakbonden hebben dit weekend ingestemd met de nieuwe cao voor het hoger beroepsonderwijs. Twee weken geleden was de Vereniging Hogescholen al akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord.

Werknemers in het hbo krijgen een salarisverhoging van drie procent. In de cao staat dat het salaris per vandaag (1 december) met twee procent stijgt. De tweede verhoging met één procent volgt een jaar later. Bovendien krijgt het personeel in augustus 2015 een eenmalige uitkering van 475 euro bruto.

In de cao zijn niet alleen afspraken gemaakt over het salaris, maar ook over  ‘duurzame inzetbaarheid’. Hbo-personeel mag vanaf 1 augustus 2015 veertig uur per jaar besteden aan bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode of studieverlof. Ze mogen de dagen ook opsparen voor een sabbatsverlof. In 2020 stijgt dit aantal uren tot 45 per jaar.

Beginnende docenten

Werknemers van 57 jaar en ouder mogen vijftig uren meer besteden dan hun jongere collega’s, dus negentig uur in totaal. Ze kunnen ook kiezen voor een werktijdvermindering van maximaal twintig procent gedurende hooguit vijf aaneengesloten jaren. Ze gaan er dan wel een klein beetje in salaris op achteruit en kunnen ook geen aanspraak meer maken op de vijftig extra verlofuren voor oudere werknemers.

Voor het eerst sinds lange tijd komt er in de nieuwe cao aandacht voor startende docenten, van wie er nu opvallend veel afhaken. Op hogeschoolniveau moet er met de medezeggenschapsraad een plan worden gemaakt voor een goed inwerkprogramma. Collega’s die de beginnende docenten inwerken worden bovendien vrijgesteld, zodat het geen ‘klusje erbij’ is.

Minder flexwerk

De werkgevers beloven verder dat ze zich gaan inspannen om het aandeel flexwerkers in het hbo – nu zo’n 35 procent – kleiner te maken. Slagen ze daar niet in, dan zullen er in de volgende cao aanvullende afspraken worden gemaakt.

De cao loopt tot april 2016.

©HOP

Zie ook Even bellen met: Cao-onderhandelaar José Muijres

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren