Donkere wolken boven arbeidsmarkt jonge academici

Nieuws
28 okt 2014

Aan de universiteit volgt driekwart van de eerstejaars een opleiding met matige of slechte baanvooruitzichten. Het gaat vooral om economen, juristen en bedrijfskundigen, aldus de nieuwe Keuzegids Universiteiten.

Er zullen de komende jaren aanzienlijk meer wo-afgestudeerden naar werk zoeken dan er vacatures zijn, staat in de nieuwe Keuzegids Universiteiten 2015. De vakgebieden met de grootste verwachte werkloosheid zijn bedrijfskunde, economie en rechten. Bij een reeks andere vakgebieden – van letteren en sociale wetenschappen tot en met natuurwetenschap en bouwkunde – is de situatie iets beter, maar nog steeds matig.

Tot de weinige studies met gunstige baankansen behoort behalve tandheelkunde en enkele techniekrichtingen ook informatica. Dit laatste staat in schril contrast met het slechte vooruitzicht voor hbo-informatici, waar de Keuzegids HBO begin oktober de vinger op legde.

Theologen

Het verschil is volgens de Keuzegidsredactie dat er veel minder wo-informatici zijn, terwijl er op dit niveau juist meer mensen met pensioen gaan. Universitair opgeleide informatici zijn voor een baan dus niet afhankelijk van de groei van het aantal ict-banen. Hbo’ers zijn dat de komende jaren wel.

Ook de prognoses voor andere studierichtingen bevatten volgens de Keuzegids verrassende contrasten. Zo is er bij theologie sprake van een krimpend aantal banen, maar zorgt een golf pensioneringen toch voor voldoende arbeidsmarkt kansen voor jonge theologen. Voor economen en bedrijfskundigen geldt het omgekeerde: de beroepsgroep is relatief jong en de stroom afgestudeerden groot.

Prognoses

De Keuzegids baseert zijn prognoses op onderzoek van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt in Maastricht. Dit koppelt economische en demografische trends aan het aantal studenten per studierichting. Begin deze maand meldde de Keuzegids HBO 2015 dat ook de perspectieven voor driekwart van de huidige eerstejaars aan hogescholen de komende jaren matig tot slecht zijn.

©HOP

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren