De Algemene onderwijsbond

<

De Algemene Onderwijsbond is de grootste onderwijsvakbond van Nederland. De bond komt op voor de belangen van leden die werkzaam zijn in alle onderwijssectoren van po tot en met hbo.

Wat doet de AOb voor leden?

  • We onderhandelen over de cao van iedereen die in het onderwijs werkt
  • De AOb behartigt uw belangen in de breedste zin van het woord: binnen de politiek, bij uw werkgever
  • Onze juristen staan leden bij in arbeidsconflicten met deskundig juridisch advies
  • Heeft u een vraag over een arbeidsrechtelijke ontwikkeling? Ons Informatie- en Adviescentrum zoekt voor u het antwoord.
  • Leden ontvangen om de twee weken ons toonaangevende Onderwijsblad.

Invloedrijk

De AOb zet met grote regelmaat de toon in het maatschappelijk debat. We vinden dat we de belangen van het onderwijs en die van onze leden het best dienen door verder te kijken dan louter de arbeidsvoorwaarden. We bemoeien ons ook graag met alle andere zaken die nodig zijn voor goed onderwijs. De AOb is lid van de FNV en de internationale overkoepelende onderwijsbond Education International. Samen met andere bonden bestuurt de AOb de Onderwijscoöperatie. We behartigen de belangen van het onderwijs en onderwijspersoneel, bijvoorbeeld via onze uitstekende contacten in de Haagse politiek. Maar ook bij school- en gemeentebesturen. Die worden steeds belangrijker als werkgever en beleidsmaker. De AOb is een sterke onderhandelingspartner en boekt daardoor goede resultaten. Soms is actie nodig om standpunten kracht bij te zetten. Onze hoge organisatiegraad in het onderwijs is bij het lobbyen, onderhandelen en actievoeren een krachtige steun in de rug.

Juridische Dienstverlening

Onze juristen, consulenten en andere medewerkers komen op voor de individuele belangen van leden op het gebied van werk & inkomen. Leden die in een conflict raken, kunnen kosteloos een beroep doen op AOb-juristen. Zonodig gaan die als uw raadsman mee naar de Sector Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbanken, Centrale Raad van Beroep, geschillencommissies, de kantonrechter en/of naar de diverse commissies van beroep.

Het onderwijs dient een groot maatschappelijk belang. Goed onderwijs is alleen mogelijk met goed geschoold, professioneel en enthousiast onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. De AOb ziet het als taak ervoor te zorgen dat al die mensen gewoon iedere dag hun werk goed kunnen doen.

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren